Roční slevy na manželku

<  Zpět na výpis

S provedením ročního zúčtování daní ze závislé činnosti souvisí i další slevy. Mezi tyto roční slevy patří slevy na manželku či manžela. 

Vypočtená daň za zdaňovací období snižuje o částku 24 840 Kč na manželku (manžela) žijící ve společné domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za loňský rok 68 000 Kč.

Do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnují:

  • dávky státní sociální podpory,
  • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
  • dávky osobám se zdravotním postižením,
  • dávky pomoci v hmotné nouzi,
  • příspěvek na péči, sociální služby,
  • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
  • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
  • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření,
  • stipendium poskytované studujícím a soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
  • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen.

 

V případě, že je manželka (manžel)držitelem průkazu ZTP/P, vypočtená daň se snižuje o 49 680 Kč, je-li manželka (manžel) držitelkou nebo držitelem průkazu ZTP/P průkazu mimořádných výhod III. stupně. V případě splnění jen v některých měsících se jedná o částku 4 140 Kč za každý měsíc, v němž byly podmínky splněny.