Žádost o autentizační údaje

<  Zpět na výpis

Před zahájením elektronické evidence tržeb (EET) je nutné požádat finanční úřad o vydání autentizačních údajů. Žádost o vydání autentizačních údajů můžeme podat dvěma způsoby:

1. Osobně u správce daně

2. Elektronicky prostřednictvím žádosti na daňovém portálu a za pomoci přístupů do datové schránky žádost podepsat.

V žádosti uvedete pouze několik údajů o sobě a důležité je vyplnit e-mail pro případ, že byste zapoměli svoje heslo. 

Způsob je pouze na Vás, i když máte datovou schránku, můžete se vypravit na výlet na finanční úřad.

V současné době finanční úřady žádosti zpracovávají velice rychle a během dvou až tří údaje obdržíte.