Registrace a certifikáty po získání autentizačních údajů

<  Zpět na výpis

Po úspěšném získání registračních údajů, které jsme si popsali zde můžeme  přistoupit k registraci na daňovém portálu a získání certifikátu pro elektronickou evidenci tržeb.

Přihlásíme se na Daňový portál pro EET a zde zadáme registrační údaje, které nám zaslal nebo předal finanční úřad.

Je tam:

  • název uživatele
  • heslo

a potřeba zaškrtnout, "Nejsem robot"

Název uživatele je nutné si velice dobře poznamenat nebo uložit, protože ho budeme ještě potřebovat. Po přihlášení je nutné si změnit heslo. Nové heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků, alespoň jedno malé písmeno, jedno velké písmeno a jedno číslo a nesmí se opakovat za sebou 3 a více stejných znaků. Pokud byste ho zapoměli a v žádosti jste uvedli e-mail pro zaslání hesla nového, snadno získáte heslo nové. 

Na vstupní stránce získáme informace o službách, jako jsou poplatník, provozovny, certifikáty, uživatelé, součty a tržby.

 

Pojďme tedy postupně:

Poplatník - tedy jsou údaje, které o nás eviduje finanční úřad

Provozovny - všechny místa, na kterých budou probíhat úhrady. Novou provozovnu zadáme tak, že uvedeme Název, převažující činnost, typ provozovny a adresu stálé provozovny.

Certifikáty nám umožní získat certifikát a instalovat ho do pokladny nebo účetního systému. V certifikátech zvolíme možnost "Vytvořit žádost v prohlížeči" a vložíme si libovolné heslo, které potom budeme potřebovat při instalaci certifikátu do pokladny nebo účetního systému. Certifikát si uložíme do počítače a v BezŠanonu ho zadáte v Nastavení (ozubené kolečko vpravo nahoře), EET a zde nahrajeme certifikát, který jsme si uložili ze stránek daňové správy. Ještě vytvoříme EET pokladnu a máme hotovo! Včetně obrázků najdete zde

Uživatelé - můžeme mít několik uživatelů, záleží na velikosti naší firmy

Součty nám budou v budoucnu velice užitečné, neboť zde se rychle dozvíme výši evidovaných tržeb

Tržby - detaily součtů, můžeme detailně filtrovat atd.