Co uvést na doklad

<  Zpět na výpis

Daňový doklad musí obsahovat údaje, které nám stanovuje zákon. Přesné uspořádání údajů však není řešeno.

 

Na daňovém dokladu musí být uvedeno:

- jméno dodavatele

- jméno odběratele v případě, že doklad je na částku 10 000 Kč a vyšší

- rozsah a předmět plnění

- datum vystavení daňového dokladu

- datum uskutečnění plnění nebo den přijetí platby

- jednotkovou cenu bez daně

- základ daně

- sazbu daně

- výši daně.

 

Pokud by doklad obsahoval nulovou sazbu daně, musí být uveden odkaz na příslušné ustanovení zákona. Pokud by byl doklad vystaven zmocněncem, tak i informaci, že doklad vystavil zákazník a dále se můžeme setkat s tím, že na dokladech uvidíme poznámku "daň odvede zákazník" a to v tom případě, že daň je povinna přiznat ten, pro komu je služba nebo zboží poskytnuto.