Daňový kalendář září 2016

<  Zpět na výpis

9.9.2016
spotřební daň

splatnost daně za červenec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

 

15.9.2016
daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň

 

20.9.2016
daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

26.9.2016
daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za srpen 2016

souhrnné hlášení za srpen 2016

kontrolní hlášení za srpen 2016

 

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2016

 

spotřební daň

splatnost daně za červenec 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za srpen 2016

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2016 (pokud vznikl nárok)

 

30.9.2016

daň z přidané hodnoty

poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH

 

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2016