DAŇOVÝ KALENDÁŘ V ZÁŘÍ 2019

<  Zpět na výpis

02.09.2019
daň z nemovitých věcí
splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2019

09.09.2019
spotřební daň 
splatnost daně za červenec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

16.09.2019
daň z příjmů
čtvrtletní záloha na daň

20.09.2019
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.09.2019
spotřební daň
splatnost daně za červenec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

25.09.2019
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2019
souhrnné hlášení za srpen 2019
kontrolní hlášení za srpen 2019

energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2019

spotřební daň
daňové přiznání za srpen 2019
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2019 (pokud vznikl nárok)

30.09.2019
daň z přidané hodnoty
žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2019