Daňový kalendář v srpnu 2021

<  Zpět na výpis

02.08.2021
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2021

09.08.2021
spotřební daň
splatnost daně za červen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

20.08.2021
daň z příjmů
splatnost paušální zálohy

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.08.2021
spotřební daň
splatnost daně za červen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

25.08.2021

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání za červenec 2021

souhrnné hlášení za červenec 2021

kontrolní hlášení za červenec 2021

energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2021

spotřební daň
daňové přiznání za červenec 2021

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2021 (pokud vznikl nárok)

31.08.2021
daň z nemovitých věcí
splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2021