DAŇOVÝ KALENDÁŘ V ŘÍJNU 2019

<  Zpět na výpis

10.10.2019
spotřební daň
splatnost daně za srpen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

15.10.2019
daň silniční
záloha na daň za 3. čtvrtletí 2019

20.10.2019
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

21.10.2019
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.10.2019
daň z hazardních her 
daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2019

daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2019
souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019
kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019

energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2019

spotřební daň
splatnost daně za srpen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za září 2019
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2019 (pokud vznikl nárok)

30.10.2019
energetické daně
Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

31.10.2019
daň z přidané hodnoty
poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2019