DAŇOVÝ KALENDÁŘ V PROSINCI 2019

<  Zpět na výpis

02.12.2019
daň z nemovitých věcí
splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2019

10.12.2019
spotřební daň
splatnost daně za říjen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

16.12.2019
daň silniční
záloha na daň za říjen a listopad 2019, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

daň z příjmů
čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20.12.2019
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

27.12.2019
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2019
souhrnné hlášení za listopad 2019
kontrolní hlášení za listopad 2019

energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2019

spotřební daň
splatnost daně za říjen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za listopad 2019
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2019 (pokud vznikl nárok)

31.12.2019
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2019