DAŇOVÝ KALENDÁŘ V ČERVNU 2020

<  Zpět na výpis

01.06.2020
daň z nemovitých věcí
splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020

09.06.2020
spotřební daň
splatnost daně za duben 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

15.06.2020
daň z příjmů
čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

22.06.2020
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.06.2020
spotřební daň
splatnost daně za duben 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

25.06.2020
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně za květen 2020
souhrnné hlášení za květen 2020
kontrolní hlášení za květen 2020

energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2020

spotřební daň
daňové přiznání za květen 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2020 (pokud vznikl nárok)

30.06.2020
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2020

Oznámení CRS (GATCA)
podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Oznámení FATCA
podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů