DAŇOVÝ KALENDÁŘ V BŘEZNU 2020

<  Zpět na výpis

02.03.2020
daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020
podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019

11.03.2020
spotřební daň
splatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

16.03.2020
daň z příjmů
čtvrtletní záloha na daň

20.03.2020
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019

25.03.2020
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně za únor 2020
souhrnné hlášení za únor 2020
kontrolní hlášení za únor 2020

energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2020

spotřební daň
daňové přiznání za únor 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2020 (pokud vznikl nárok)

26.03.2020
spotřební daň
splatnost daně za leden 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

31.03.2020
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2020