Daňový kalendář únor 2016

<  Zpět na výpis

Přehled daňových povinností v měsíci únoru 2016

01.02.2016

biopaliva

hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.

daň silniční

daňové přiznání a daň za rok 2015

daň z nemovitých věcí

daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2015

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2015

 

09.02.2016

spotřební daň

splatnost daně za prosinec 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

 

15.02.2016

daň z příjmů

podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2016 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2015

podání žádosti o provedení ročního zúčtování zaměstnavateli

 

22.02.2016

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

24.02.2016

spotřební daň

splatnost daně za prosinec 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

 

25.02.2016

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za leden 2016

souhrnné hlášení za leden 2016

kontrolní hlášení za leden 2016

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2016

spotřební daň

daňové přiznání za leden 2016

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2016 (pokud vznikl nárok)

29.02.2016

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2016