Daňový kalendář srpen 2016

<  Zpět na výpis

01.08.2016

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2016

 

09.08.2016

spotřební daň

splatnost daně za červen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

 

22.08.2016

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

24.08.2016

spotřební daň

splatnost daně za červen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

 

25.08.2016

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za červenec 2016

souhrnné hlášení za červenec 2016

kontrolní hlášení za červenec 2016

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2016

spotřební daň

daňové přiznání za červenec 2015

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2016 (pokud vznikl nárok)

 

31.08.2016

daň z nemovitých věcí

splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2016

pojistné

konečná lhůta pro podání pojistných tvrzení na pojistné na důchodové spoření (opožděné řádné přiznání, vyúčtování včetně dodatečných).