Daňový kalendář říjen 2017

<  Zpět na výpis

02.10.2017
daň z přidané hodnoty
žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 a § 82a zákona o DPH

daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2017

10.10.2017
spotřební daň
splatnost daně za srpen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

16.10.2017
daň silniční
záloha na daň za 3. čtvrtletí 2017

20.10.2017
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.10.2017
daň z hazardních her
daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2017

daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2017
souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017
kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017

energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2017

spotřební daň
splatnost daně za srpen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za září 2017
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2017 (pokud vznikl nárok)

31.10.2017
daň z přidané hodnoty
poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2017