Daňový kalendář květen 2017

<  Zpět na výpis

02.05.2017
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2017

10.05.2017
spotřební daň
splatnost daně za březen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

22.05.2017
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.05.2017
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a daň za duben 2017

souhrnné hlášení za duben 2017
kontrolní hlášení za duben 2017

energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2016

spotřební daň
splatnost daně za březen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za duben 2017
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2017 (pokud vznikl nárok)

31.05.2017
daň z nemovitých věcí
splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2017