Daňový kalendář květen 2016

<  Zpět na výpis

2.5.2016

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2016

10.5.2016

spotřební daň

splatnost daně za březen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

20.05.2016

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost

25.05.2016

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za duben 2016
souhrnné hlášení za duben 2016

kontrolní hlášení za duben 2016

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2016

spotřební daň

splatnost daně za březen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za duben 2016
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2016 (pokud vznikl nárok)

31.05.2016

daň z nemovitých věcí

splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)


daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2016