Daňový kalendář duben 2016

<  Zpět na výpis

Přehled daňových povinností v měsíci dubnu 2016

1.4.2016 

daň z příjmů

podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2015
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

důchodové spoření

podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2015, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám
podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2015

11.04.2016

spotřební daň

splatnost daně za únor 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

15.04.2016

daň silniční

záloha na daň za 1. čtvrtletí 2016

20.04.2016

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň k MOSS

daň z příjmů 

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
odvod z loterií a jiných podobných her podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí 2016

25.04.2016

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2016
souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2016
daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2016

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2016

spotřební daň

splatnost daně za únor 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za březen 2016
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2016 (pokud vznikl nárok)