Daňový kalendář červenec 2016

<  Zpět na výpis

01.07.2016

daň z příjmů

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce


01.07.2016

pojistné

podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2015, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový poradce


11.07.2016

spotřební daň

splatnost daně za květen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

 

15.07.2016

silniční daň

záloha na daň za 2. čtvrtletí 2016

 

20.07.2016

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň k MOSS

 

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

odvod z loterií a jiných podobných her podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 2. čtvrtletí 2016

 

25.07.2016

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2016

souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2016

kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2016

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2016

spotřební daň

splatnost daně za květen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za červen 2016

 

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2016 (pokud vznikl nárok)