Daňový kalendář březen 2017

<  Zpět na výpis

01.03.2017
daň z příjmů

podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016

odvod z loterií a jiných podobných her

podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2016

 

13.03.2017
spotřební daň

splatnost daně za leden 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

 

15.03.2017
daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň

 

20.03.2017
daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016

 

27.3.2017

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za únor 2017

souhrnné hlášení za únor 2017

kontrolní hlášení za únor 2017

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2017

spotřební daň

splatnost daně za leden 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň

daňové přiznání za únor 2017

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2017 (pokud vznikl nárok)

 

31.03.2017
daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2017