Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob

<  Zpět na výpis

Každý, kdo má příjmy ze zaměstnání a v loňském roce měl příjmy jen od jednoho zaměstnavatele nebo postupně u více zaměstnavatelů,(t.j.nikoliv současně u více zaměstnavatelů) a u každého zaměstnavatele podepsal prohlášení poplatníka, může posledního zaměstnavatele požádat o provedení ročního zúčtování. Další podmínkou je, že nemá další příjmy z podnikání, nájmu nebo ostatní příjmy vyšší než 6 000 Kč za rok.

 

Pro provedení ročního zúčtování můžeme zaměstnavateli doručit další dokumenty a tím tak získat další slevy na dani. Mezi tyto slevy patří:

Dary

Od základu daně lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnuté na charitativní účely. Od základu daně můžeme odečíst, pokud je částka alespoň ve výši 1 000 Kč nebo více než 2 %, ne však více jak 15% základu daně. Při darování krve je každý odběr oceněn částkou 2 000 Kč a při darování orgánů žijícími dárci částka 20 000 Kč.Poskytnou-li dar manželé ze společného jmění manželů, může odpočet uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou částí. Příjemce daru vám vystaví potvrzení o výši daru.

 

Úroky z úvěrů na bydlení 

Od základu daně se odečte částka, která se rovná úrokům zaplaceným v loňském roce z úvěru ze stavebního spoření, úrokům z hypotečního a použitým na financování bytových potřeb.

Úhrnná částka úroků, o které můžeme snížit základ daně v jedné společně hospodařící domácnosti nesmí překročit 300 000 Kč a pokud bychom úvěr neměli celý rok, tak za každý měsíc jednu dvanáctinu maximální částky.

Pokud je ve smlouvě uvedeno více osob, může odpočet uplatnit jedna nebo každá osoba rovným dílem. Banka nebo poskytovatel hypotéčního úvěru vám vystaví potvrzení o výši zaplacených úroků.

 

Penzijní připojištění nebo pojištění

Od základu daně lze odečíst příspěvek v celkovém úhrnu nejvýše 24 000 Kč zaplacené občanem na penzijní připojištění nebo pojištění  nebo doplňkové penzijní spoření. Pokud splňujete zákonné podmínky odpočtu, vaše pojišťovna vám zasílá potvrzení pro účely odpočtu.

 

Životní pojištění

Od základu daně lze odečíst pojistné v celkovém úhrnu nejvýše 24 000 Kč zaplacené občanem na soukromé životní pojištění. Pokud splňujete zákonné podmínky odpočtu, vaše pojišťovna vám zasílá potvrzení pro účely odpočtu. Smluv můžete mít uzavřeno několik a nad částku odpočtu 12000 Kč se nepřihlíží. Pokud splňujete zákonné podmínky odpočtu, vaše pojišťovna vám zasílá potvrzení pro účely odpočtu.

 

Členské příspěvky

Od základu daně lze odečíst zaplacené členské příspěvky zaplacené v loňském roce členem odborové organizace do výše 1,5 % zdanitelných příjmů a maximálně však do výše 3 000 Kč za zdaňovací období. Pokud jste členem odborové organizace a platíte příspěvky, požádejte odborovou organizaci o vydání potvrzení.

 

Zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

Od základu daně lze odečíst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj při podnikání. Maximálně lze odečíst 10 000 Kč, u osob se zdravotním postižením až 13 000 Kč, a u osob s těžším zdravotním postižením až 15 000 Kč. Platbu prokážete fakturou nebo výpisem z bankovního účtu.

 

Školkovné

Přiumístění dítěte v předškolním zařízení můžete využít slevy do výše částky 12 200 Kč. Předškolním zařízením je mateřská škola, zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a zařízení péče o dítě předškolního věku. Potvzení o výše školkového vám vystaví škola nebo provozovatel dětské skupiny nebo péče.