Přehledy VZP

<  Zpět na výpis

V souladu se schválením balíčku opatření Vlády ČR a postupem Finanční správy, kdy dochází k prodloužení termínu podání pro daně z příjmu nejpozději do 1. července 2020, prodlužuje VZP  podání Přehledu OSVČ za rok 2019 až do termínu 3. srpna 2020.

 

Termíny pro předložení přehledu jsou dané zákonem o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, resp. se odvíjejí od data pro podání daňového přiznání. Pokud termín splatnosti připadá na sobotu, neděli, nebo svátek, je regulérním termínem následující pracovní den.

  • OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání, musí podat zdravotní pojišťovně přehled za rok 2019 nejpozději 3. srpna 2020
  • OSVČ, za které daňové přiznání podává daňový poradce, musí tuto skutečnost zdravotní pojišťovně doložit do 30. dubna 2020 a přehled za rok 2019 musí podat nejpozději v pondělí 3. srpna 2020 (daňové přiznání do 1. 7. 2020)
  • ostatní OSVČ musí podat zdravotní pojišťovně přehled za rok 2019 nejpozději v pondělí 3. srpna 2020 (daňové přiznání do 1. 7. 2020)

Zdroj: https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/aktualni-terminy-pro-podani-prehledu-osvc