Paušální daň

<  Zpět na výpis

Některým podnikatelům může ulehčit novinka od roku 2021 a to paušální daň. Je zde několik úskalí a to že není určena pro plátce daně z přidané hodnoty, společníky veřejné obchodní společnosti či komplementáře komanditní společnosti. Rovněž není určena pro ty, kdo mají příjmy ze závislé činnosti podrobené zálohové dani a kdo je v insolvenci. 

K přihlášení do paušálního režimu je nutné učinit oznámení, a to vyplněním formuláře, který je potřeba podepsat a podat na místně příslušný finanční úřad a to buďto osobně, poštou nebo datovou schránkou. Máme na to speciální formulář, který najdete zde. Přihlášku je nutné podat od 10. ledna, resp. pondělí 11. ledna 2021.

 

Finanční správa připravila přehled nejčastějších dotazů, jejíž odpovědi najdete zde.